Idea

KULTURA FIZYCZNA jest istotnym obszarem funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Działalność Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ma celu pogłębienie synergicznej roli kultury fizycznej w tworzeniu modelu aktywnej i wszechstronnie rozwiniętej społeczności.

Rozwijanie wśród studentów i pracowników naszej uczelni zamiłowania do aktywności fizycznej wydaje się̨ równie istotne, jak inne działania, mające na celu szeroko pojęty rozwój UAM oraz wpływa na integrację, współpracę i przenikanie się̨ różnych środowisk. 

Stworzenie Międzywydziałowych Rozgrywek Sportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma na celu aktywizację szerokiego grona studentów i pracowników poprzez aktywność fizyczną w całym roku akademickim, zwiększenie ich identyfikacji z wydziałem i uczelnią oraz integrację społeczności akademickiej. Jest to nowatorski projekt rozgrywek sportowych, który chcielibyśmy z roku na rok rozszerzać o koleje dyscypliny i aktywności fizyczne na naszym uniwersytecie. 

Organizacja Międzywydziałowych Rozgrywek Sportowych UAM odbędzie się przy współpracy z Samorządem Studentów UAM oraz Klubem Uczelnianym AZS UAM Poznań.

Będzie to cykl turniejów, zawodów z różnych dyscyplin sportowych rozgrywanych w roku akademickiego (od listopada do maja), zakończonych głównym turniejem finałowym w ramach tradycyjnego Dnia Sportu na naszym uniwersytecie. 

Turnieje, zawody odbywać się będą na nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych obiektach sportowych naszej Uczelni.

Żeby się zapisać na turnieje, trzeba zalogować się do naszego systemu. Po każdych zawodach będą uaktualniane statystyki dotyczące klasyfikacji indywidualnej oraz wydziałowej. 

Finały wszytskich konkurencji odbędą się w Dniu Sportu na UAM (maj).

Patronat medialny nad rozgrywkami objęło Radio Meteor.