WIOSENNY rozRUCH NA UAM - 2024

WIOSENNY rozRUCH NA UAM - 2024

Celem wydarzenia jest promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ZASADY UCZESTNICTWA

Zadaniem uczestników wydarzenia jest pokonanie jak najwięcej ilości kilometrów w ciągu całego miesiąca, które przypisane będą Wydziałowi lub jednostce UAM, na którym studiuje lub pracuje.  W tym roku w ogólnodostępnych wynikach został wyłączony pokaz śladów GPS. Każdy uczestnik będzie mógł indywidualnie sprawdzać go na swoim koncie.

Uczestnicy mają do wyboru aktywności fizyczne takie jak:

  • bieg w terenie
  • marsz w terenie (spacer)
  • jazda na rowerze
  • marsz z kijkami nordic walking
  • jazda na rolkach

Uczestnik wydarzenia może włączyć aplikację wielokrotnie w dowolnym czasie w okresie trwania „Wiosennego RozRUCHu na UAM” wybierając różne aktywności.

PRAWO STARTU

Prawo uczestnictw w wydarzeniu mają studenci oraz pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci powinni posiadać aktualną legitymację studencką. Każdy uczestnik reprezentuje jeden z Wydziałów lub innych jednostek UAM (do wybory podczas rejestracji uczestnika). Prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu ukończą 18 lat.

ORGANIZATOR 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM, Klub Uczelniany AZS UAM Poznań, Samorząd studentów UAM.

JAK SIĘ ZAPISAĆ? 

Należy stworzyć konto na stronie www.datasport.pl i dołączyć do rywalizacji od 7 kwietnia 2024 roku.

Następnie logujemy się do aplikacji w telefonie na konto, które stworzyliśmy.

Jak jesteśmy zalogowani to wybieramy „KATALOG TRAS” dalej w zakładce "Zapisz się" pojawi się - Wiosenny RozRUCH na UAM i uruchamiając rejestrację.

  • Wybieramy aktywność, w której chcemy uczestniczyć (najlepiej wybrać wszystkie, ponieważ każda jest osobno klasyfikowana).
  • Wybieramy Wydział z listy, na którym studiujemy lub pracujemy.
  • Klubu nie trzeba wpisywać.

Po zapisaniu się, w aplikacji wybieramy „KATALOG TRAS” i zakładkę "Twoje zawody". Możemy już przystąpić do rywalizacji!!!

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=9453

Aplikacją Rejestrator GPS

A)   Zegarkiem sportowym GARMIN lub POLAR lub SUUNTO podłączonym do aplikacji Rejestrator GPS (zegarek podłączyć można w kółku z wykrzyknikiem na pierwszej stronie aplikacji). Można używać jednocześnie zegarka i aplikacji dla bezpieczeństwa. Wynik z zegarka będzie priorytetowy. Po pojawieniu się śladu z zegarka w treningach w aplikacji Rejestrator GPS w Wynikach w treningu należy wejść w edycję treningu i podpiąć go do zawodów.

B)   Innym zegarkiem sportowym lub dowolną inną aplikacją rejestrującą ślad GPS (po zakończeniu zawodów konieczne jest pobranie z odpowiedniej aplikacji dla zegarka śladu jako plik tcx lub gpx i wgranie go do wyników zawodów przyciskiem dodaj swój wynik.

NAGRODY

Puchar specjalny otrzyma Dziekan Wydziału, którego studenci i pracownicy łącznie zebrali najwięcej kilometrów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ze względu na zdalny charakter wydarzenia apelujemy o przestrzegania zasad fair play. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania uczestnikom informacji dotyczących Wiosennego RozRUCHu na UAM oraz innych imprez organizowanych, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.

Pliki do pobrania